اولین جلسه شورای سیاست گذاری و کمیته علمی و کمیته اجرائی اجلاس جامع مدیران عامل که در 9اسفند ماه سال 1397 در سالن اجلاس سران کشور برگزار خواهد شد در مدرسه عالی کسب و کار ماهان با حضور جناب آقای دکتر مجید سیاری برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسه جناب دکتر ناصر میرسپاسی، جناب آقای دکتر خرم، جناب آقای دکتر روستا، جناب آقای دکتر اعرابی، استاد نیما کیمیایی، آقای دکتر برزویی، آقای دکتر نظری مهرابی، آقای دکتر بابایی و آقای دکتر هاشمی نیز جهت هم اندیشی حضور داشتند.

در این جلسه مقرر گردید موضوعات پنل های مختلف به شرح ذیل باشد :

– دکتر ناصر میرسپاسی با موضوع رویکرد سیستمی، حلقه مفقوده در منابع انسانی

– دکتر بیژن خرم با موضوع رهبری جامع با رویکرد سیستمی

– دکتر احمد روستا با موضوع انقلاب انتخاب و بازاریابی معکوس (بازاریابی بر مبنای توجه و جذب)

– دکتر اعرابی با موضوع الگوی هماهنگی تغییرات استراتژیک

– دکتر محمود محمدیان با موضوع ارزش های بنیادین در مارکتینگ و برندینگ و تأثیرپذیری آنها از ارزشهای محلی

– استاد نیما کیمیایی با موضوع 7 ستاره موفقیت در کسب و کار

– استاد امیرمهدی سادات اعلایی با موضوع موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی

– دکتر سید علیرضا هاشمی با موضوع ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

– دکتر مهدی برزویی با موضوع بازاریابی نوین در کسب و کارها با محوریت اینترنت اشیاء

– دکتر حمیدرضا بابایی با موضوع سازمان عدالت محور (عدالت محوری، رکن رشد و توسعه انسانی)

– دکتر احمد نظری مهرابی با موضوع بازاریابی، معماری آینده کسب و کار

ثبت نام در اجلاس جامع مدیران عامل، ارشد و صاحبان کسب و کار