مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان

با هدف ارتقاء فضای کسب و کار و استفاده از برنامه های آموزشی و اساتید و سخنرانان حرفه ای داخلی و خارجی اقدام به برگزاری همایش های علمی نموده و با ارائه گواهینامه های پایان دوره از مدرسه کسب و کار ماهان و گواهینامه تعیین صلاحیت حرفه ای فردی از انجمن ملی کسب و کار ایران به شرکت کنندگان در راه بهبود کسب و کار صاحبان مشاغل تلاش فراوان نموده و در این راه به موفقیت های زیادی رسیده است.

می خواهید همیشه بروز باشید؟ مشترک خبرنامه ما شوید!